En tryckluftskompressor

Vad är en tryckluftskompressor? För att kunna förstå detta, gäller det att veta vad tryckluft är.

Tryckluft är atmosfärsluft som med hjälp av en kompressor komprimeras till ett högre tryck än vad atmosfärstrycket är. Huvudsakligen består torr luft av kväve och syre, men det blandas ofta med vatten som förekommer i atmosfären. Tryckluft kan på ett säkert sätt lagra en stor mängd energi och den används i ett stort antal företag inom industrin världen över.

Tryckluft ”skapas” av en kompressor som drivs av elektricitet. Kompressorn producerar mycket värme vilket leder till att mycket av energin från den försvinner – därför gäller det att välja rätt tryckluftskompressor för sitt behov, så att inte för mycket energi går till spillo.

Att tänka på

Det finns några saker man måste ha klart för sig innan man köper en tryckluftskompressor.

Hur mycket tryckluft behövs för att utföra arbetet?

Hur stort arbetstryck krävs av den utrustningen som är ansluten?

Vilken driftcykel förbrukas tryckluften efter?

Vad kräver den anslutna utrustningen gällande tryckluftens olje-, partikel- och vatteninnehåll?

På sidan http://tryckluftskompressorer.se/ kan du läsa mer om olika tryckluftskompressorer och se vilken som passar ditt behov bäst.

Läckage från tryckluftskompressor

Läckage kan ses som det största problemet med ett tryckluftssystem. Det kan dessvärre hända att upp till 50% av den tryckluft man producerar blir läckage som försvinner ut i omgivningen. Det är viktigt att man har stenkoll på sin kompressor hela tiden så att man kan täta eventuella läckor. De flesta läckor kan hittas i kopplingar, slangar och eventuellt armaturer. Läckaget i verktyg och tryckluftsdrivna maskiner kan också spela en stor roll.

Om man med jämna mellanrum tar en titt på sin tryckluftskompressor och ser efter läckage, anpassar det till de driftförutsättningar som finns och uppgraderar sin utrustning och sina verktyg till de mer energisnåla varianterna kan man spara en hel del pengar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *