Ungdomshem

Målgruppen på Lillgårdens ungdomshem riktar sig mot ungdomar, både tjejer och killar, som är i åldrarna 15 till 20. Ungdomshemmet är till för ungdomar som inte har föräldrar som kan tillgodose sitt barns behov på grund av olika anledningar. Det kan tillexempel vara att föräldrarna inte kan tillgodose barnet med trygghet, känslomässigt stöd eller har svårigheter med att sätta och visa tydliga gränser. Detta kan visa sig i barnet genom problem i skolan, svårigheter med tillit och relationer, ångest, självskadebeteende, depression, utanförskap och självmordstankar. De har också platser för personer med ADHD- och/eller Aspergerdiagnos på hemmet.

Behov
Trygghet är en viktig del på boendet, allt grundar sig att ungdomarna får en trygg bas. Det är även viktigt med en tydlig vardagsstruktur med stabila vuxna för att skapa denna trygghet. Relationen mellan klienten och behandlaren är ytterst viktig då den relationen kommer att användas som ett verktyg för klientens alla andra relationer. Det är viktigt att klienten blir förstådd, accepterad och lugnad då hen kan ha varit med om traumatiska händelser under uppväxten och därför kan deras inre liv vara väldigt kaotiskt.

Föräldrar behöver också hjälp
Ungdomshemmen hjälper och stöttar också föräldrarna i sin föräldraroll. De hjälper dom genom konkret vägledning och samtal.